Додаток № 1
до рішення Богданівської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2016рік"
Доходи бюджету Богданівської сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2017 рік  
 
          (тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження        
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів» 13 000,00 13 000,00 10 000,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)», 13000,00 13000,00    
18000000 «Місцеві податки» 319400,00 319400,00    
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» 7500,00 7500,00    
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» 220000,00 220000,00    
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»   2500,00 2500,00    
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»   80000,00 80000,00    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 3000,00 3000,00    
18010400 «Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року» 6400,00 6400,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 15000,00 15000,00    
18050000 Єдиний податок 150000,00 150000,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб   45000,00 45000,00    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб   15000,00 15000,00    
18050500 Єдиний податок з сільськгосподарських товаровиробників,у яких частка сільськгосподарського товаровиробництва за попередній податковйи (звітний) рік дорівнює або перевищує частку75 відсотків 90000,00 90000,00    
19010000 Екологічний податок 10000,00   10000,00  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення     10000,00  
22090000 Державне мито 2200,00 2200,00    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  1600,00 1600,00    
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  600,00 600,00    
24060000 Інші  надходження 400,00 400,00    
24060300 Інші  надходження 400,00 400,00    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 400   400  
25010100 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством 400   400  
41035000 Інша субвенція 122 000,00 122 000,00    
  Всього доходів 632 400,00 622 000,00 10400,00  
 Сільський голова Богданівської сільської ради                               О.Г.Захарченко