ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БОГДАНІВСЬКА СІЛСЬЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

«____ » грудня 2016 року  

                                                     

Про сільський бюджет

на 2017рік

 

Відповідно до пункту 23, частини 1, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Богданівська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016рік у сумі 500000,00 грн..

Обсяг  доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 495080,00 грн., спеціального фонду бюджету 400,00 грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік у сумі 500400,00 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 500000,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 400,00 грн. за  головними розпорядниками коштів .

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (інша субвенція) в сумі 122000,00 грн., на 2017 рік:

4. Установити обсяг резервного фонду сільського бюджету на 2017 рік у сумі 1000,00 гривень.

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  1000,00 грн.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

КЕКВ 2111 - оплата праці працівників бюджетних установ;

КЕКВ 2120 - нарахування на заробітну плату;

КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

КЕКВ 2700 – соціальне забезпечення;

КЕКВ 2600 - поточні трансферти.

7. Установити, що розпорядник коштів сільського бюджету має право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених ним на 2017 рік.

8. Відповідно до статті 73 Бюджетного Кодексу України для  покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаного із забезпеченням   видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці та нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв дозволити голові сільської ради  отримувати безвідсоткові короткотермінові позички у Шосткинському УДК ГУДКУ у Сумській області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у встановленому законодавством порядку в межах планового бюджетного періоду.

9. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 3000,00 грн.

10. При виконанні бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         11. Додатки № 1до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Сільський голова                           О.Г.Захарченко