БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Зоряний Шлях, 110, с. Богданівка Шосткинського району Сумської області, 41121

тел. (05449)36-4-10, код ЄДРПОУ 04391842

 

Р о з п о р я д ж е н н я  

сільського голови

 

від 15 жовтня 2018 року                                    № 36

Про підготовку бюджетних

запитів до проекту cільського

бюджету Богданівської  сільської ради

на 2019 рік  

 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, з метою забезпечення складання проекту cільського бюджету  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту сільського бюджету Богданівської сільської ради на 2019 рік (додається). 

2. Головному бухгалтеру Дурмановій Н.С. забезпечити оприлюднення цього розпорядження відповідно до чинного законодавства. 

3. Це розпорядження набирає чинність через 10 днів з дня наступного за днем його оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                              О.Г.Захарченко