ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту-

рішення Богданівської сільської ради Шосткинського району Сумської області

«Про місцеві податки і збори на 2018 рік»

 

   1.Вид та назва регуляторного акту:

           Рішення Богданівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік».

            2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

            Виконавчий комітет Богданівської  сільської ради Шосткинського району Сумської області

            3.Цілі прийняття акту:

  Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення у  селі Івот місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом України (зі змінами) переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до сільського бюджету Івотської сільської ради відповідних надходжень.

           4.Строк виконання заходів з відстеження:

           01.06.2017 – 30.06.2017

           5. Тип відстеження:базове відстеження.

           6.Методи одержання результатів відстеження:статистичний

         - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку та місцевих податків і зборів;

            7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних:

             Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1). Статистичні показники:

-  сума надходжень до сільського бюджету у вигляді місцевих податків і зборів, грн.;

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися дані бухгалтерського обліку.

2). Показники соціологічних досліджень:

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо положень регуляторного акта;

- розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання,пов’язаними з виконанням вимог акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності, організованого працівниками виконавчого органу сільської ради.

 

             8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:  

       Показники результативності дії

регуляторного акту

2016 рік

6 місяців 2017

Прогноз на 2018 рік

1. Надходження досільського бюджету місцевих податків і зборів, разом, тис.грн

150547

158849

225800

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

4041

4472

4800

Транспортний податок

0,0

0,0

0,0

Податок на землю

12708

78981

65000

Єдиний податок І група

0,0

0,0

0,0

Єдиний податок ІІ група (від 8 до 20%)

133798

75396

156000

 

 

 Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

- розмір коштів визначається на підставі Податкового кодексу України;

- час, який витрачають платники місцевих податків і зборів не залежить  від їх розміру.

 

Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до сільськогобюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

- поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села;

 

 

 

Сільський голова                                                                      О.Г.Захарченко