Додаток № 2
до проекту рішення Богданівської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2019  рік
                              (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
      Державне управління  700,0 700,0 674,0 26,0               700,0
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 700,0 700,0 674,0 26,0               700,0
      Соціальний захист та соціальне забезпечення  3,0 3,0                   3,0
  3242 1090 Інші заклади та заходи 3,0 3,0                   3,0
      Житлово - комунальне господарство 28,0 28,0                   28,0
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 28,0 28,0   11,00               28,0
      Культура і мистецтво  120,6 120,6 110,9 2,7   0,4 0,4         121,0
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 120,6 120,6 110,9 2,7   0,4 0,4         121,0
      Фізична культура і спорт 3,0 3,0                   3,0
  5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 3,0 3,0                   3,0
      Утилізація відходів           17,0 17,0         17,0
  8312 0513 Утилізація відходів           17,0 17,0         17,0
  8700 0133 Резервний фонд 1,0 1,0                   1,0
      Всього  855,6 855,6 784,9 39,7   17,4 17,4         873,0
                               
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
                               
Сільський голова   Захарченко О.Г.                  
                               
                               
                               
    Додаток № 1
до проекту рішення Богданівської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019 рік"
Доходи бюджету Богданівської сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2019 рік  
          (тис. грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
  Податкові надходження        
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів» 25 000,00 25 000,00    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)», 25000,00 25 000,00    
18000000 «Місцеві податки» 804000,00 804 000,00    
18010000 Податок на майно 608000,00 608 000,00    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 15000,00 15 000,00    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 115000,00 115 000,00    
18010400 «Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року» 40000,00 40 000,00    
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» 60000,00 60 000,00    
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» 260000,00 260 000,00    
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»   5000,00 5 000,00    
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»   113000,00 113 000,00    
18050000 Єдиний податок 196000,00 196 000,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб   70000,00 70 000,00    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб   16000,00 16 000,00    
18050500 Єдиний податок з сільськгосподарських товаровиробників,у яких частка сільськгосподарського товаровиробництва за попередній податковйи (звітний) рік дорівнює або перевищує частку75 відсотків 110000,00 110 000,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарю-вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 31000,00 31 000,00    
19010000 Екологічний податок 17000,00   17000,00  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмо-сферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 17000,00   17000,00  
22090000 Державне мито 3000,00 3000,00    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  2700,00 2700,00    
22090400 Державне мито, пов'язане з видвчею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  300,00 300,00    
22012500 Плата за надання iнших адмiнiстративних послуг 2000,00 2000,00    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  8000,00 8000,00    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 400   400  
25010100 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством 400   400  
  Всього доходів 890400,00 873000,00 17400,00  
 Сільський голова Богданівської сільської ради                               О.Г.Захарченко
        Додаток № 3
до проекту рішення Богданівської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2019  рік"
       
       
       
Перелік державних і регіональних програм по районному бюджету на 2019 рік
            (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів/                                   Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування програми загальний фонд спеціальний фонд Разом     
01   Богданівська сільська рада   3000   3000
3242   інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення програма соціального захисту окремих категорій громадян  3000   3000
             
             
    Всього    3000 0 3000
             
Сільський голова                                                         О.Г.Захарченко