УКРАЇНА

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

від  29 січня  2016 року

с. Богданівка

 

Про встановлення та затвердження

ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

    Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 року № 909-VІІІ,  керуючись, статтями  10, 12, 265, 266  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ (із змінами), п. 4 розділу ІІ Прикінцевих положень Податкового Кодексу України, статті 25,  пунктів 24, 29 частини 1 статті 26, статті 69  Закону України  «Про місцеве  самоврядування в  Україні»  Богданівська сільська рада

 

вирішила:

 

 1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  відповідно статті 266 Податкового кодексу України згідно додатку № 1.
 2. Положення про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки -  затвердити (додаток № 2).
 3. Ставки податку довести до відома  юридичних та фізичних осіб та до Шосткинської  ОДПІ.
 4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.
 5. Виконавчому апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошку оголошень .
 6. Визнати такими, що втратило чинність  рішення  39 сесії шостого скликання Богданівської сільської  ради   від 27.01.2015 «Про встановлення та затвердження податку на нерухоме майно, від’ємне від земельної ділянки»
 7. Це рішення діє до моменту прийняття нового рішення або внесення змін до діючого законодавства з даного питання.
 8. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, фінансів, планування і обліку, сільського господарства, соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          О.Г.Захарченко

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток № 1

                                                                                           до рішення 3 сесії

                                                                                                       сільської ради 7 скликання                                                               

                                                                                                       від  29.01.2016 року

Ставки податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

1. Об’єкти житлової нерухомості

Х

 

1.1.Будівлі віднесені до житлового фонду

Х

1.1. 1.Житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

Х

 

 

 • житлових приміщень;

                        1,0

 •  допоміжних приміщень

0,5

1.1.2.Прибудова до житлового будинку- частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

 

0,5

1.1.3. Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

1,0

 

1.1.4 котедж-одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

1,0

1.2. Садові та дачні будинки

0,05

1.3. Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5

2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1. Будівлі готельні – готелі, ресторани, бари

0,5

2.2. Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5

2.3. Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5

2.4. Гаражі та криті автомобільні стоянки

0,5

2.5. Будівлі промислові та склади

1,0

2.6. Господарські (присадибні) будівлі:

Х

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси, майстерні, котельні

0,00

2.7. Трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку

3,0

2.8. Інші будівлі нежитлової нерухомості

1,0

Секретар сільської ради                                                                      Н.П.Луппа

 

 

 

                                                                                           Додаток № 2

                                                                                           до рішення 3 сесії

                                                                                                       сільської ради 7 скликання                                                              

                                                                                                       від  29.01.2016 року

                                                                                                                                                

П о л о ж е н н я

про податок на нерухомемайно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статті 266 Податкового кодексу України.

 1. Платники податку.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3.  Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

 

6. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються відповідно до додатку 1 даного рішення.

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Шосткинською ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, надсилаються (вручаються) платнику податку Шосткинською ОДПІ за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Шосткинської ОДПІ за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у відповідному порядку.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Шосткинська ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.П.Луппа

 

 

 

 

УКРАЇНА

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

від  29 січня  2016 року

с. Богданівка

 

Про встановлення та затвердження

транспортного податку

 

 

    Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році  від 24.12.2015 року № 909-УІІІ, керуючись, статтею 267, пункту 267.2, підпунктами 267.2.1, 267.6.7-267.6.10  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755- VІ , п. 4 розділу ІІ Прикінцевих положень Податкового Кодексу України, ВР України, 2011 №№ 13,17,ст..112,  статті 25,  пунктів 24, 29 частини 1 статті 26, статті 69  Закону України  «Про місцеве  самоврядування в  Україні»  Богданівська сільська рада

вирішила:

 1. Встановити транспортний податок  відповідно статті 267 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями з розрахунку на календарний рік за  легкові автомобілі, що є об’єктом оподаткування  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
 2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.
 3. Виконавчому апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошку оголошень .
 4. Визнати такими, що втратило чинність  рішення  39 сесії шостого скликання Богданівської сільської  ради   від 27.01.2015 «Про встановлення та затвердження транспортного податку»
 5. Це рішення діє до моменту прийняття нового рішення або внесення змін до діючого законодавства з даного питання.
 6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, фінансів, планування і обліку, сільського господарства, соціального захисту населення.

 

 

 

Сільський голова                                                                                     О.Г.Захарченко                           

 

 

 

УКРАЇНА

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

від  29 січня  2016 року

с. Богданівка

 

Про встановлення  ставок

земельного податку

 

           Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 року № 909-VІІІ, керуючись, статтями 274,277,284, Податкового кодексу України, частини 1 пункту 28 статті 26  Закону України  «Про місцеве  самоврядування в  Україні»  Богданівська сільська рада

вирішила:

1.Встановити на території Богданівської сільської ради ставки земельного податку:

- за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) згідно додатку № 1(додається);

- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пункті, нормативну грошову оцінку яких не проведено згідно додатку №2 (додається).

2. Звільнити від сплати земельного податку орган місцевого самоврядування, заклади                                                                                                охорони здоров’я та культури, Богданівський НВК ЗОШ І-  ІІІ ступенів, релігійні організації.

3. Положення про земельний податок затвердити (додаток № 3) .

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

5.Виконавчому апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошку  оголошень.

6.Визнати такими, що втратило чинність  рішення  39 сесії шостого скликання Богданівської сільської  ради   від 27.01.2015 «Про встановлення ставок земельного податку»

7. Це рішення діє до моменту прийняття нового рішення або внесення змін до діючого законодавства з даного питання.

8. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, фінансів, планування і обліку, сільського господарства, соціального захисту населення.

   

Сільський голова                                                                                              О.Г.Захарченко

 

                                                                                                            Додаток № 1

                                                                                                            до рішення 3 сесії   

                                                                                                            7 скликання

                                                                                                            від 29.01.2016 року

 Ставки земельного податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

№ п/п

Категорія земель

Встановлені ставки земельного податку

% від нормативно грошової оцінки

1

землі комунальної власності (землі органів місцевого самоврядування)

0,00

2

землі закладів культури

0,00

3

заклади охорони здоров’я

0,00

4

дошкільний та загальноосвітній навчальний заклад

0,00

5

релігійні організації

0,00

6

землі зайняті житловим фондом, господарськими та іншими будівлями і спорудами

0,03

7

землі сільськогосподарського призначення:рілля, сіножаті та пасовища

0,1

8

багаторічні насадження

0,03

9

землі автомобільного транспорту

1

10

землі несільськогосподарського призначення, які використовуються громадянами для комерційного використання (магазини тощо)

1

 

 

Секретар сільської ради                                                                      Н.П.Луппа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток № 2

                                                                                                            до рішення 3 сесії 

                                                                                                            7 скликання

                                                                                                            від 29.01.2016 року

 Ставки земельного податку за земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

№ п/п

Категорія земель

Встановлені ставки земельного податку

% від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

1

землі залізничного транспорту

5

2

землі підприємства  промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв’язку, енергетики, оборони

5

3

землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища

0,1

4

землі лісового господарства

5

5

землі автотранспорту

3

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.П.Луппа

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток № 3

                                                                                                            до рішення 3 сесії 

                                                                                                            7 скликання

                                                                                                            від 29.01.2016 року

 

Положення про земельний податок на 2016 рік

 

1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі розділу ХІІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

2. Платники  земельного податку.

2.1.Платниками  податку є:

2.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2.  землекористувачі. 

3. Об'єкти оподаткування земельним податком.

3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

4. База оподаткування земельним податком.

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

 

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством. 

6.Ставка земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

 

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється  відповідно до додатку № 1 даного рішення. 

6.2.Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються відповідно додатку № 2 цього рішення. 

7.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи; 

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7.1.6 Учасники антитерористичної операції.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш   2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка в селищах - не більш 0,15 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш 0,12 гектара. 

 

8. Особливості оподаткування платою за землю.

8.1.  Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ  Богданівська сільська  рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Звільняються від сплати земельного податку  юридичні та/або фізичні особи, а саме:

- підприємства, установи і організації державної та комунальної форми власності, які розміщені на території Богданісської сільської ради згідно пункту 2 даного рішення;

- фізичні особи, згідно підпунктів 7.1.1.- 7.1.5. пункту 7.1. даного Положення;

- згідно статей 282, 283 ПКУ. 

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

9. Податковий період для сплати за землю.

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

10. Строк сплати плати за землю

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через касу селищної ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

11. Орендна плата

11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Сільська рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

11.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 розділу ХІІІ  ПКУ.

 

             Секретар сільської ради                                                     Н.П.Луппа